Fizjoexpert Futuro

Koszt fizjologiczny

Koszt fizjologiczny

– obciążenie mechanizmów fizjologicznych zaangażowanych w przystosowanie organizmu do wysiłku fizycznego oraz zmian związanych ze zmęczeniem wywołanych przez wysiłek;
– jest to koszt ponoszony przez cały organizm w trakcie wykonywania pracy;
– pojęcie używane dla określenia stopnia psychofizycznego obciążenia ustroju;
– oznacza się go na podstawie wydatku energetycznego oraz zmian czynnościowych zachodzących w organizmie pod wpływem wykonanej pracy.

Koszt fizjologiczny jest zależny nie tylko od zasobów organizmu i obciążenia go pracą, ale także od właściwości ustroju – poziomu wydolności, zdolności adaptacyjnych do wysiłku oraz stopnia zmęczenia oraz cech psychologicznych. Zależny jest także od czynników zewnętrznych, jak wilgotność powietrza, naświetlenie, temperatura, warunki atmosferyczne.

Sklep Spirulina

Parametry służące do oceny kosztu fizjologicznego w wysiłku długotrwałym:

– pobór tlenu;
– wentylacja minutowa płuc;
– tętno;
– ciśnienie.

Parametry służące do oceny kosztu fizjologicznego w wysiłku krótkotrwałym:

– stężenie kwasu mlekowego;
– pH krwi;
– stężenie zasad buforujących;
– suma zmian zachodzących w trakcie wysiłku oraz restytucji do wartości spoczynkowych tętna – pomiaru dokonuje się w każdej minucie wyiłku i restytucji aż do powrotu wartości spoczynkowych.

Polecane produkty:

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław