Szukaj
Szukaj

Badanie dopplerowskie

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Badanie dopplerowskie (zwane także USG Dopplera) należy do grupy nieinwazyjnych badań. Służy przede wszystkim do oceny stanu tętnic i żył, umożliwia bowiem wykrycie m.in. ich niedrożności.

Badanie dopplerowskie

Czym jest badanie dopplerowskie?

Ostatnimi czasy obserwuje się znaczny postęp w jakości obrazowania ultrasonograficznego, a wykorzystanie tej metody w codziennej praktyce klinicznej staje się coraz bardziej powszechne. Wraz z rozwojem aparatów ultrasonograficznych na znaczeniu zyskały opcje od dawna dostępne w badaniu USG, takie jak:

  • kolor Doppler (CD);
  • Doppler mocy (PD).

Badanie wykorzystuje do celów diagnostycznych tak zwany efekt Dopplera.

Efekt Dopplera

Zjawisko zostało odkryte 1 842 roku przez austriackiego fizyka Johanna Christiana Dopplera. Z kolei doświadczalnie potwierdził je holenderski fizyk Christophorus Buys-Ballot 3 lata później.

Efekt Dopplera polega na powstawaniu różnicy częstotliwości wysyłanej przez źródło fali oraz zarejestrowanej przez obserwatora, który porusza źródłem fali. W oryginalnym ujęciu zjawiska Dopplera należy zwrócić uwagę na fakt, że źródło fali i detektor ją rejestrujący znajdują się w dwóch różnych miejscach i pozostają w ruchu względem siebie.

Za powstanie zjawiska Dopplera w trakcie badania przepływu krwi w USG odpowiedzialne są poruszające się komórki krwi. Jeśli komórki krwi poruszają się w kierunku głowicy, to częstotliwość rośnie, w przeciwnym wypadku maleje.

Pisząc w skrócie, głowica aparatu dopplerowskiego przyłożona do ciała pacjenta z wykorzystaniem specjalnego żelu wysyła falę ultradźwiękową przenikającą ciało. W rezultacie odbija się ona od cząsteczek krwi, które znajdują się w ciągłym ruchu i następnie powraca do głowicy. Sygnał jest odbierany przez aparat USG, który zapisuje zmiany częstotliwości fali dźwiękowej odbitej od płynącej krwi.

Patronite
Patronite

Kolor Dopplera i Doppler mocy

Opcja CD umożliwia ocenę kierunku i prędkości przepływu krwi. Z kolei opcja PD służy jedynie ocenie stopnia przepływu. Główną zaletą obrazowania PD jest większa czułość, niż w przypadku CD. Wynika to z faktu, że nie dokonuje się tu rozróżnienia pomiędzy kierunkami przepływów. Ponadto, w przypadku opcji PD kąt, pod jakim ustawiona jest głowica względem kierunku przepływu krwi, nie odgrywa istotnej roli. Pozwala to na szersze zastosowanie tej opcji.

Zastosowanie

Ultrasonografia z oceną dopplerowską jest obecnie najczęściej wykonywanym badaniem w diagnostyce chorób żył kończyn dolnych, w wielu zaleceniach jest uznawana za postępowanie z wyboru. Podstawowymi wskazaniami są:

  • żylna choroba zakrzepowo-zatorowa;
  • przewlekła niewydolność żylna.

W pierwszym przypadku podstawowym celem jest wykluczenie bądź potwierdzenie obecności zakrzepicy w układzie żylnym, z określeniem jej charakteru i lokalizacji. U pacjentów z niewydolnością żylną celem jest natomiast opisanie morfologii, drożności i wydolności dopływów, żył łączących i przeszywających.

Badanie można także wykonać przy podejrzeniu żylaków, a nawet guzów nowotworowych. W drugim przypadku ocenia się wówczas przepływ krwi w węzłach chłonnych.

Wczesne wykrycie obecności zatorów czy nieprawidłowości w przepływie krwi jest bardzo ważne, ponieważ zjawiska te mogą doprowadzić do groźnego udaru mózgu, zatorowości płucnej, czy nawet zawału serca.

Dodatkowo, badanie dopplerowskie odgrywa ważną rolę w diagnostyce chorób reumatologicznych, a zwłaszcza w ocenie zapalenia błony maziowej. Z jego pomocą można też ocenić ukrwienie niektórych narządów wewnętrznych.

Bibliografia

  1. Małek G., Nowicki A., Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego – aktualizacja. Badanie żył kończyn dolnych, Journal of Ultrasonography, 14/2014.
  2. Jeka S., Żuchowski P., Wojciechowski R., (i inni), Ultrasonografia dopplerowska i jej zastosowanie w reumatologii, Acta Bio-Optica et Informatica Medica, 2/2012.
  3. Hawro P., Gabriel M., Madycki G., (i inni), Zalecenia dotyczące wykonywania ultrasonograficznego badania dopplerowskiego żył kończyn dolnych Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej i Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Acta Angiologica, 3/2013.


Polecane produkty:
Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *