Kość potyliczna

Kość potyliczna (łac. os occipitale) jest nieparzystą kością czaszki i ogranicza ją od strony tylno-dolnej.   Kość potyliczna – budowa Jak inne płaskie kości czaszki, tak również kość potyliczna składa się z dwóch blaszek istoty zbitej, między którymi mieści się warstwa gąbczasta zwana śródkościem. W kości potylicznej można wyróżnić cztery części, które u noworodków są […]

Zespół jelita drażliwego

Zespół jelita drażliwego - objawy i leczenie

Zespół jelita drażliwego (IBS z ang. irritable bowel syndrome) to choroba czynnościowa przewodu pokarmowego o złożonej i niedokładnie poznanej etiologii. Charakteryzuje się znamiennymi bólami brzucha i zaburzeniami rytmu wypróżniania, przy braku organicznych zmian patologicznych. Zespół jelita drażliwego – charakterystyka Zgodnie z inną definicją, jest to przewlekłe i nawracające zaburzenie czynnościowe jelit ujawniające się bólami brzucha związanymi […]

Łąkotka tarczowata

Łąkotka tarczowata w większości przypadków dotyczy przedziału bocznego stawu kolanowego. Opisuje patologicznie zbudowaną łąkotkę, co daje w rezultacie szereg objawów.   Czym jest łąkotka tarczowata? Boczna łąkotka tarczowata została podzielona na 3 typy: Całkowitą. Częściową. Typu Wrisberga. Łąkotka tarczowata całkowita Całkowita łąkotka tarczowata zajmuje cały boczny przedział stawu kolanowego. Jest grubsza niż fizjologiczna, która ma […]

Wstrząs septyczny

Wstrząs septyczny

Wstrząs septyczny stanowi najczęstszą przyczynę śmierci wśród pacjentów leczonych na oddziałach intensywnej terapii. Jest następstwem kaskady składającej się z działania toksyn i mediatorów, która może zostać wywołana zarówno przez bakterie Gram-ujemne, jak i Gram-dodatnie oraz przez infekcje polibakteryjne lub w rzadkich przypadkach przez obecność wirusów bądź grzybów. Dodatkowo uznaje się, że wstrząs septyczny jest prawdopodobnie […]

Mięsień piszczelowy tylny

Mięsień piszczelowy tylny (łac. musculus tibialis posterior) leży głęboko między dwoma długimi zginaczami palców. Posiada płaski, podłużny i pierzasty kształt. Należy do warstwy głębokiej grupy tylnej mięśni goleni.   Topografia Na goleni mięsień piszczelowy tylny przykryty jest mięśniem płaszczkowatym i częściowo mięśniem zginaczem długim palców oraz mięśniem zginaczem palucha. Dalej spoczywa on na błonie międzykostnej […]

Łojotokowe zapalenie skóry

Łojotokowe zapalenie skóry

Łojotokowe zapalenie skóry to przewlekła choroba dotycząca skóry. Dotyka najczęściej osoby młode, jednak wiek nie stanowi wyznacznika. Cechy charakterystyczne to obecność wykwitów złuszczających na podłożu rumieniowym w okolicach skóry najbardziej obfitujących w gruczoły łojowe. Twierdzi się, że choroba dotyczy około 3% populacji. Została więc uznana jako jedno z najczęściej spotykanych schorzeń w codziennej praktyce dermatologicznej. […]

Mięsień piszczelowy przedni

Mięsień piszczelowy przedni (łac. musculus tibialis anterior) należy do grupy przedniej mięśni goleni i jest w tej grupie położony najbardziej przyśrodkowo.   Topografia Mięsień piszczelowy przedni położony jest powierzchownie. Na podudziu graniczy: od przodu – z powięzią goleni i skórą; przyśrodkowo – z kością piszczelową; bocznie u góry – z mięśniem prostownikiem długim palców; bocznie u […]