Wpływ masażu na układ nerwowy, krwionośny i oddechowy

///Wpływ masażu na układ nerwowy, krwionośny i oddechowy
Kwas hialuronowy

Wpływ masażu na układ nerwowy

Układ nerwowy jest koordynatorem licznych czynności ustrojowych, ponieważ prawie wszystkie tkanki i narządy organizmu są unerwione. Informacje ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego są odbierane przez swoiste receptory, a następnie przekazywane do odpowiednich układów i tkanek. Organizm po otrzymaniu informacji reguluje złożone czynności poszczególnych narządów, na co można wywierać pośredni wpływ, oddziałując na układ krążenia i układ nerwowy. Komórka nerwowa jest komórką pobudliwą. Masaż jest jednym z czynników prowadzących do pobudzenia komórki nerwowej. Pobudzenie to jest proporcjonalne do siły masażu i czasu jego trwania.

wpływ masażu

Omawiając wpływ masażu na układ nerwowy, należy stwierdzić, że:

– lepsze ukrwienie zapewnia właściwy przebieg procesów metabolicznych we wszystkich częściach układu nerwowego,
– masowanie tkanki bezpośrednio wpływa na zakończenie nerwowe, znajdujące się w tkankach, stymulując przewodnictwo nerwowe,
– masowanie mięśni karku, grzbietu i pleców wywiera wpływ na nerwy rdzeniowe i ich sploty,
– masowanie kręgosłupa, w którym znajduje się pień układu współczulnego, a jego zwoje leżą wzdłuż kręgosłupa po obu stronach, wpływa tonizująco lub pobudzająco,
– masowanie skóry, mięśni i tkanek unerwionych przez nerw czaszkowy wpływa nie tylko na nerwy, ale również na układ przywspółczulny, podobnie jak przy masażu kręgosłupa,
– oddziaływanie na układ autonomiczny doprowadza do wyrównania funkcjonowania układu sympatycznego i parasympatycznego(układy te działają przeciwstawnie).

Wpływ masażu na układ krwionośny

Układ krążenia spełnia cztery funkcje:

– oddechową,
– odżywczą,
– regulacyjną,
– termoregulacyjną.

Funkcja oddechowa – najważniejsza funkcja układu krążenia. Krew w krwioobiegu małym pobiera tlen ze środowiska zewnętrznego, by w krwioobiegu dużym, przez naczynia włosowate przekazać go do tkanek. Wrażliwość tkanek na brak tlenu jest różna. Najbardziej wrażliwa na niedotlenienie jest tkanka nerwowa. W korze mózgowej i w mięśniu sercowym na skutek braku tlenu komórki giną po 4-5 minutach.

Funkcja odżywcza – polega na dostarczaniu tkankom substancji odżywczych i odprowadzeniu końcowych produktów przemiany materii do narządów wydalniczych.
Funkcja regulacyjna – polega na rozprowadzeniu substancji biologicznie czynnych (czyli hormonów), które regulują wiele procesów życiowych.

Funkcja termoregulacyjna – polega na wyrównaniu i utrzymaniu stałej temperatury ciała, przenoszeniu ciepła z mięśni i wątroby oraz regulacji oddawania ciepła na zewnątrz.
Aby układ krążenia mógł spełniać swoje funkcję, potrzebny jest złożony system regulacji , polegający na pracy tętnic, naczyń oporowych (małych tętniczek i wenuli drobnych żył), naczyń włosowatych (kapilar), naczyń układu żylnego o niskim ciśnieniu i zespole tętniczo-żylnym.

Do mikrokrążenia zalicza się właściwe naczynia włosowate, tętniczki i najdrobniejsze żyłki. Zapewniają one wymianę dyfuzyjną między krwią a przestrzenią międzykomórkową otaczającą bezpośrednio komórki. Najdrobniejsze żyłki (wenule) mają ściany pzrepuszczalne nawet dla cząsteczek białka, dzięki czemu przyczyniają się w dużym stopniu do wymiany dyfuzyjnej.

Wpływ masażu na układ oddechowy

Oddychanie jest to wymiana tlenu i dwutlenku węgla między organizmem żywym a otaczającym go środowiskiem. Odpowiedzialne za tę czynność są dwa układy, tak zwane oddechowy i krążenia.

Układ oddechowy pełni ponadto inne funkcje:

– współdecyduje o regulacji kwasowo – zasadowej,
– utrzymuje stałe pH we krwi tętniczej,
– powoduje utratę ciepła (parowanie pary wodnej) przez to odgrywa również rolę termoregulacyjną,
– poprzez usunięcie pary wodnej bierze częściowo udział w gospodarce wodnej.

Masaż przyśpiesza cyrkulację krwi w naczyniach krwionośnych, a tym samym zwiększa ilość krwi dostarczanej do płuc, gdzie następuje wymiana gazowa. Pod wpływem masażu poprawia się funkcjonowanie układu oddechowego, wzrasta ilość krwi bogatej w tlen, niezbędnej do właściwego rozwoju tkanek.

Polecane produkty:

  Rehabilitacja kadry olimpijskiej

Zostaw komentarz