Sprawdzony Fizjoterapeuta

Rodzaje skurczów mięśni szkieletowych – wyróżniamy:

1. Skurcz izometryczny

– wzrost napięcia mięśnia bez zmiany jego długości.

2. Skurcz izotoniczny

–  zmiana długości mięśnia bez wzrostu napięcia, może być to skurcz koncentryczny (mięsień ulega skróceniu) lub ekscentryczny (mięsień ulega wydłużeniu).

Skurcz auksotoniczny

– wzrost napięcia wraz ze skróceniem mięśnia.

Medfile

Ze względu na zachowanie mięśnia po skurczu można wyróżnić trzy rodzaje skurczów:

1. Pojedynczy

– następuje po nim pełny rozkurcz.

2. Tężcowy niezupełny

– niepełny rozkurcz (przy dużej częstości skurczów).

3. Tężcowy zupełny

– brak fazy rozkurczu, mięsień pozostaje w ciągłym skurczu.

Aktualizacja:

Strefa Fizjoterapii