Perymetria

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Perymetria to inaczej badanie pola widzenia. Jest często wykonywanym testem diagnostycznym w okulistyce, niezwykle pomocnym przy rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia ubytków pola widzenia, w tym również jaskry. Badanie jest proste i nieinwazyjne, można wykonywać je u każdego pacjenta. Jednocześnie ze względu na wiele składowych uznaje się je za wysoce dokładne.

Perymetria

Jak wygląda badanie perymetrii?

Podczas badania pola widzenia pacjent znajduje się w swobodnej pozycji siedzącej, a jego broda oparta jest na specjalnym wsporniku. Podbródek leży więc na nakładce, zaś czoło dotyka górnej części urządzenia okulistycznego. Celem jest ustabilizowanie głowy dające lepsze wyniki badania i zapewnienie wygody pacjentowi. Podczas badania pacjent ma za zadanie wpatrywać się w jeden punkt na ekranie widocznym przed sobą. Wynikiem jest dokładna i obszerna mapa pola widzenia przedstawiana w formie skali decybelowej, szarości, kropkowej czy trójwymiarowej. To zbiór punktów świetlnych dostrzegalnych jednocześnie tworzy pole widzenia.

Rodzaje perymetrii

Wyróżniamy kilka rodzajów perymetrii, dzięki którym diagnostyka okulistyczna staje się kompleksowa.

Perymetria kinetyczna

Podstawą jest perymetria kinetyczna, polegająca na przesuwaniu znacznika testowego ze strefy niewidocznej w kierunku środka pola widzenia, aż do momentu sygnalizacji przez pacjenta dotyczącej zauważenia go. Znacznik testowy posiada znaną wielkość i jasność, a gdy zostanie przez pacjenta zauważony, oznacza na mapie pojedynczy punkt zwany izopterem. Właśnie dlatego inna nazwa badania brzmi perymetria izopterowa.

Perymetria statyczna

Na ekranie wyświetlają się pojedyncze i nieruchome bodźce, o stałej wielkości oraz zmiennej jasności. Obszary pola widzenia, w których są one pokazywane, ustala się w ściśle określony sposób. Dodatkowo dla każdego z badanych punktów określa się graniczną wartość luminancji bodźca, powyżej której mogą być one rejestrowane przez oko pacjenta, a poniżej której pacjent nie jest w stanie ich dostrzec. Wartości czułości progowych podaje się najczęściej w decybelach. Coraz częściej wykonuje się perymetrię statyczną w wersji komputerowej, co zmniejsza ryzyko subiektywnych błędów osoby badanej i okulisty.

Perymetria progowa i nadprogowa

W perymetrii statycznej wyróżnia się ponadto 2 podtypy:

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina
  • perymetria progowa – odnosi się do wartości luminacji progowej w różnych punktach pola widzenia, co jest następnie porównywane z normą dla danego wieku;
  • perymetria ponadprogowa – obejmuje ocenę pola widzenia przy użyciu bodźców większych niż przewidywalna wartość progowa, zaś podczas badania okulista poszukuje miejsc o obniżonej czułości.

Badania można uzupełnić o kampimetrię, czyli skuteczniejszą diagnostykę mroczków (drobnych ubytków w polu widzenia).

Perymetria pola szumu kontrastu i koloru

Badanie perymetrii pola szumu kontrastu wykorzystuje bodźce w postaci migających kropek, zmieniających swoje zabarwienie (białe stają się czarnymi i odwrotnie) z dużą częstotliwością (nawet do 37,5 Hz). W obszarach zaburzeń widzenia pacjenci zgłaszają obniżone migotanie (a także jego brak) lub zmienioną luminancję (obszary jaśniejsze lub ciemniejsze).

Z kolei badanie perymetrii pola szumu kolorów wykorzystuje bodźce będące kropkami dwóch kolorów (niebieskie i żółte lub czerwone i zielone). Migają one z częstotliwością do 37,5Hz i posiadają przy tym jednakową luminancję. Jest ona dobrana w taki sposób, aby podczas zmiany kolorów z częstotliwością 12 Hz subiektywne odczucie migotania u pacjenta było możliwie najmniejsze. Dla zauważenia migotania konieczne jest widzenie barwne.

Inne rodzaje perymetrii

W okulistyce wymienia się również:

  • perymetrię orientacji – bodziec stanowią poruszające się białe kreski;
  • perymetrię uzupełniania – oparta na subiektywnym uzupełnianiu obrazu przez pacjenta;
  • perymetrię ruchu – wykorzystuje białe kropki poruszające się w przeciwnych kierunkach;
  • perymetrię segmentacji – oparta na dostrzeganiu różnic w obrazie;
  • perymetrię ostrości – wykorzystuje białe pierścienie poruszające się ze stałą prędkością w tym samym kierunku.

Badania perymetrii charakteryzują się wysoką swoistością oraz czułością. Często wykonuje się je podczas rutynowych kontroli wzroku i niemal zawsze przy diagnostyce wad wzroku.Polecane produkty:

Bibliografia

  1. Michalik K., Badanie pola widzenia (perymetria), Uniwersytet Śląski w Katowicach.
  2. Tesla P., Szaflik J., Perymetria, Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2002.

Zapisz się do newslettera!

Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Najpopularniejsze w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *