Jajniki

Jajniki (łac. ovaria) to żeńskie gruczoły płciowe, czyli gonady żeńskie. W rzeczywistości stanowią pozornie gruczołowe narządy, których celem jest wytwarzanie jaj.   Lokalizacja – gdzie znajdują się jajniki? Jajniki zlokalizowane są wewnątrzotrzewnowo w części bocznej jamy miednicy. Leżą do przodu od odbytnicy i ku tyłowi od więzadła szerokiego macicy. Zazwyczaj znajdują się około 2 cm […]

Anoreksja

Anoreksja

Anoreksja (restrykcyjny jadłowstręt psychiczny) stanowi poważne zagrożenie zdrowia o złożonej etiologii. Wiąże się nie tylko z zaburzeniami funkcjonowania wielu różnych układów, ale przede wszystkim z psychiką pacjenta. Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją jest to zespół psychosomatyczny cechujący się celową utratą masy ciała do poziomu odbiegającego od normy dla wzrostu i wieku. Przyczyny Nie określono jednoznacznej […]

Pląsawica

Pląsawica to objaw określający mimowolne hyperkinetyczne zaburzenia, polegające na nagłych, nieregularnych i bezcelowych ruchach. Ruchy te dotyczą obwodowych części ciała. Należy pamiętać, że nie jest to jednostka chorobowa, lecz objaw.   Charakterystyka pląsawicy Pląsawica może być uogólniona, ogniskowa oraz połowicza. Występuje najczęściej jako pierwotne zaburzenie układu nerwowego (np. w przebiegu choroby Huntingtona) oraz jako powikłanie […]

Zespół Klinefeltera

Zespół Klinefeltera to genetyczna choroba występująca u 1 na 1000 noworodków płci męskiej. Stanowi najczęściej występującą chorobę związaną z chromosomami płciowymi.   Przyczyny W 60% przypadków dodatkowy chromosom X pochodzi od matki, natomiast w 40% od ojca. To wynik nondysjunkcji w podziale mejotycznym. W około 20% przypadków stwierdza się kariotyp mozaikowy. To aberracja chromosomalna liczbowa […]