Fizjoexpert Futuro

Terapia manualna Mulligan Concept powstała na przełomie lat 80 i 90 w Nowej Zelandii. Twórcą metody „mobilizacji z ruchem” jest Brian Mulligan. Według autora, niektóre urazy narządu ruchu prowadzą do drobnych niezgodności w ustawieniu stawów, powodując ograniczenia w wykonaniu prawidłowego ruchu. Mulligan uważa, że skuteczna w kontuzjach okazuje się wykonana przez terapeutę naturalna mobilizacja stawu z aktywnym ruchem pacjenta. W skład technik wchodzących w koncept terapii manualnej Mulligana wchodzą: NAG, SNAG, MWM. Bezpieczne i efektowne stosowanie terapii manualnej Briana Mulligana możliwe jest po ukończeniu specjalistycznych kursów prowadzonych przez akredytowanych instruktorów MCTA.

Terapia manualna Mulligan Concept

Podstawowe zasady terapii Mulligan Concept

Diagnostyka problemu, wykluczenie przeciwwskazań, a przede wszystkim odnalezienie indywidualnie dobranych technik terapeutycznych warunkują skuteczność wykorzystania terapii Mulligan Concept. Podczas stosowania „mobilizacji z ruchem” należy pamiętać o podstawowych zasadach:

 • Wykonywane techniki powinny być bezbolesne.
 • Terapię należy poprzedzić diagnostyką identyfikującą, jeden bądź więcej objawów opisanych przez Maitland’a np.:  utrata ruchomości stawu, ból związany z ruchem, ból związany z określonymi działaniami funkcyjnymi.
 • Istotna jest edukacja pacjenta i jego współpraca z fizjoterapeutą. W celu uzyskania maksymalnych efektów terapii pacjent powinien informować fizjoterapeutę o odczuciach podczas wykonywanych technik.
 • Podczas pierwszej terapii wykonuje się 3 powtórzenia, a liczba powtórzeń zwiększa się w czasie kolejnych terapii.
 • Zakres ruchu w stawie poddawanym terapii powinien ulec natychmiastowej poprawie.
 • Terapia, która nie przynosi efektów może oznaczać, że terapeuta nie znalazł właściwej płaszczyzny leczenia, stopnia lub kierunku mobilizacji, bądź wykonywana technika nie jest wskazana w danym przypadku.

PILL – czyli zasady terapii Mulligana w pigułce

Twórca metody zaleca stosowanie podstawowych zasad, identyfikując je z regułą PILL i CROCKS.

PILL:

Sklep Spirulina
 • P (pain free) – bezbolesne wykonanie
 • I (instant result) – natychmiastowy efekt
 • LL (long lasting) – długotrwała poprawa

CROCKS:

 • C (contraindications – przeciwwskazania) – w skład wchodzi przestrzeganie zasady PILL.
 • R (repititions – powtórzenia) – tylko trzy powtórzenia podczas pierwszej terapii w celu zapobiegania negatywnym skutkom.
 • O (overpressure – docisk końcowy) – „dociągnięcie” ruchu przez terapeutę, nie może powodować bólu.
 • C (communication – komunikacja) – terapeuta powinien nieustannie rozmawiać z pacjentem w celu kontrolowania bezbolesności wykonywanych technik.
 • K (knowledge – wiedza) – znajomość przebiegu płaszczyzn stawowych i kierunku ruchu w stawach jest konieczna do efektywnego leczenia.
 • S (Sustain, sense, slow, skills – zrównoważony, zmysłowy, powolny, umiejętny) – taki powinien być ślizg podczas mobilizacji oraz indywidualnie dobrany do pacjenta i leczonej okolicy ciała.

Techniki Mulligan Concept

Zasada stosowania technik w koncepcie Mulligana opiera się na mobilizacji stawu z ruchem pacjenta. W terapii stawów kręgosłupa stosuje się techniki NAG i SNAG. Leczenie stawów obwodowych opiera się na technikach MWM. Terapia Mulligan Concept zawiera również szereg ćwiczeń autoterapii, czyli technik wykonywanych samodzielnie przez pacjentów, w celu uwolnienia się od dolegliwości bólowych.

W terapii manualnej Mulligan Concept wyróżnia się następujące techniki:

 • NAG (z ang. Natural Apophyseal Glides) – naturalny ślizg oscylacyjny. Jest to prosta i bezpieczna technika wykonana na odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa. Od połowy, do końca zakresu ruchu w stawie międzywyrostkowym, bez aktywnego ruchu pacjenta.
 • SNAG (z ang. Sustained Natural Apophyseal Glides) – przedłużone naturalne ślizgi oscylacyjne. Technika polega na wykonaniu mobilizacji stawu w odcinku szyjnym wraz z czynnym ruchem pacjenta. Skuteczne okazują się ćwiczenia autoterapii, wykonywane samodzielnie przez pacjentów.
 • MWM (z ang. Mobilisation With Movements) – mobilizacja stawu połączona z ruchem. Technika polega na wykonaniu przez terapeutę mobilizacji w stawie obwodowym, wraz z aktywnym ruchem pacjenta co przynosi szybkie i długotrwałe efekty.

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław