Szukaj
Szukaj

PDW

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

PDW to skrót odnoszący się do wskaźnika anizocytozy płytek krwi (trombocyty). Badanie PDW wykonywane jest podczas oceny morfologii krwi. Pozwala zróżnicować płytki krwi pod kątem ich objętości.

Trombocyt

Czym są płytki krwi?

Płytki krwi nazywane są również trombocytami. To komórki charakteryzujące się dużą różnorodnością morfologiczną i właściwościami czynnościowymi, przy czym ich szczególną cechą jest brak głównych organelli komórkowych.

Ich podstawową rolą jest udział w procesach homeostazy (wewnętrznej równowagi organizmu) oraz utrzymywanie integralności naczyń krwionośnych. Trombocyty ulegają aktywacji podczas różnorakich reakcji odpornościowych. Do pozostałych zadań tych krwinek zalicza się:

  • inicjowanie powstawania zmian wewnątrz naczyń krwionośnych, np. zmian miażdżycowych;
  • stymulowanie wzrostu fibroblastów;
  • warunkowanie prawidłowego procesu krzepnięcia krwi.

Płytki krwi odpowiadają za inicjację całego procesu krzepnięcia. Wewnątrz łożyska naczyniowego krew zazwyczaj krzepnie w miejscu uszkodzenia śródbłonka naczyniowego. Trombocyty przyczepiają się bezpośrednio do odsłoniętych białek adhezyjnych, głównie kolagenu. Następnie uwalniają substancje, które wzmagają procesy przylegania i łączenia się płytek. Pod wpływem kilku kolejnych czynników tworzy się włóknik, czyli tak zwany skrzep.

U człowieka za optymalną ilość krążących we krwi trombocytów uznaje się przedział od 150 do 400 tysięcy płytek krwi.

Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Badanie PDW

Badanie PDW ma na celu określenie, jaki procent wszystkich trombocytów posiada inną objętość niż trombocyt o średniej wielkości. Wskaźnik anizocytozy można wyrazić na kilka sposobów. Na ogół przyjmuje się wartość prawidłową 6,1-11 fl, co z kolei przekłada się na wartość procentową w zakresie 40-60%. Jednocześnie ocenia się średnią objętość trombocytów, która powinna wykazywać od 7,4 do 10,4 fl, a także ogólną ilość tych krwinek.

Interpretacja

Normy wskaźnika anizocytozy ustalono na podstawie ogólnej populacji, przy czym prawidłowe wartości dotyczą 95% zdrowych osób. Pozostałe 5% osób zdrowych może wykazywać zmiany w tym zakresie, co jest u nich zjawiskiem normalnym i nie wskazuje na żadne patologie. Uzyskując zatem wynik niemieszczący się w normie nie można zakładać najgorszego, ponieważ możliwe, że osoba badana znajduje się w tych 5% osób zdrowych ze zmianami w objętości trombocytów.

Często jednak zbyt niskie lub zbyt wysokie wyniki świadczą o różnych stanach patologicznych, np., zaburzeniu produkcji trombocytów. Przykładowo, zmniejszenie średniej objętości trombocytów może wskazywać na anemię lub aktualnie prowadzoną chemioterapię. Z kolei zwiększenie średniej objętości trombocytów może świadczyć o wczesnym etapie rozwijających się infekcji bakteryjnych, białaczce lub plamicy małopłytkowej.

Znaczenie badania PDW

Uznaje się, że ocena wyłącznie wskaźnika anizocytozy nie ma większego znaczenia diagnostycznego. Ważne jest jednak, aby wraz z PDW oceniać inne parametry morfologiczne – dopiero wówczas całe badanie nabiera sensu. Obniżenie lub podwyższenie tego wskaźnika nie musi jednoznacznie wskazywać na problemy ze zdrowiem, lecz zmiany PDW w połączeniu z oceną liczby płytek krwi i średnia ich objętość we krwi są istotne klinicznie.

Jak wspomniano wcześniej – wzrost średniej objętości płytek krwi może wskazywać na wymienione wyżej choroby, jednak aby je potwierdzić, jednocześnie należy wykazać nieprawidłowości dotyczące innych parametrów płytek krwi.

Bibliografia

  1. Stosik M., Deptuła W., Wybrane funkcje płytek krwi, Medycyna Weterynaryjna, 7/1998.
  2. Szczeklik A., Choroby wewnętrzne, tom II, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2006.
  3. Traczyk W., Fizjologia człowieka w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.


Polecane produkty:
Patronite
Patronite

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *