Tchawica

Tchawica stanowi ważny element układu oddechowego człowieka, ponieważ zapewnia dopływ powietrza do płuc. To sprężysta cewa wzmocniona elementami chrzęstnymi.   Lokalizacja Tchawica jest nieparzystym przewodem znajdującym się w przedniej i dolnej części szyi oraz w górnej części klatki piersiowej, ku tyłowi od mostka. W całym swoim przebiegu leży ona do przodu od przełyku. Budowa tchawicy […]

Mięśnie bliźniacze górny i dolny

Mięśnie bliźniacze górny i dolny (łac. musculi gemelli superior et inferior) zalicza się do grupy mięśni brzusznych obręczy kończyny dolnej. To dwa małe mięśnie delikatnie spłaszczone.   Topografia Oba mięśnie leżą na torebce stawu biodrowego. Przykrywa je mięsień pośladkowy wielki, który jest od nich oddzielony jedynie naczyniami i nerwami wychodzącymi z miednicy przez otwór kulszowy większy. […]

Mięsień podkolanowy

Mięsień podkolanowy (łac. musculus popliteus) to krótki, spłaszczony mięsień o kształcie trójkątnym. Zlokalizowany jest na tylnej części kolana, pod mięśniem brzuchatym łydki i mięśniem podeszwowym.   Mięsień podkolanowy – budowa Omawiany mięsień rozpoczyna się wąskim ścięgnem przyczepiającym się w bruździe podkolanowej. Leży ona między nadkłykciem bocznym kości udowej, a chrząstką stawową. Ponadto za przyczep uznaje […]

Białaczka

Białaczka - objawy

Białaczka to nie pojedyncza jednostka chorobowa, lecz grupa nowotworów złośliwych o różnym przebiegu, wykazujących odmienne objawy kliniczne. Nowotwór zajmuje w pierwszej kolejności limfocyty, czyli komórki odpornościowe organizmu, po czym rozprzestrzenia się na inne układu i narządy. Mówiąc zatem w skrócie, białaczki to grupa chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Podział białaczki Najpowszechniejszy podział obejmuje następujące rodzaje białaczek: […]