Zaćma

Zaćma

Zaćma jest jedną z często występujących wad wzroku, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Prowadzi do zmętnienia soczewki oka, w efekcie czego może dojść nawet do całkowitej ślepoty. Współcześnie istnieje wiele technik leczenia operacyjnego zaćmy o dużej skuteczności. Choroba może być wrodzona i dziecięca, nabyta lub wtórna. Zaćma wrodzona i dziecięca To zmętnienie soczewki występujące […]

Egzocytoza

Egzocytoza to proces uwalniania metabolitów, produktów ubocznych metabolizmu i wszelkich wydzielin powstających w komórce do przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Stanowi przeciwieństwo endocytozy. Zarówno egzocytoza, jak i endocytoza zachodzą wyłącznie w komórkach eukariotycznych.   Egzocytoza – czym jest? Egzocytoza to cała sekwencja zjawisk, które można przedstawić następująco: synteza i tworzenie określonej substancji według dokładnie przebiegającego szlaku metabolicznego; przemieszczanie […]

Przysadka mózgowa

Przysadka mózgowa

Przysadka mózgowa (łac. hypophysis) leży na podstawie mózgu. Jest małym gruczołem zaliczanym zarówno do ośrodkowego układu nerwowego, jak i do narządów wewnątrzwydzielniczych. Jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu, ponieważ pełni bardzo ważne funkcje. Położenie przysadki mózgowej Przysadka mózgowa położona jest na podstawie mózgu ku tyłowi od skrzyżowania wzrokowego i do przodu od ciał suteczkowych. Położenie […]

Podwzgórze

Podwzgórze jest częścią międzymózgowia, które z kolei należy do ośrodkowego układu nerwowego. Uważa się, że ze względu na swoje funkcje podwzgórze jest strukturą niezbędną do życia.   Lokalizacja Podwzgórze obejmuje ściany komory trzeciej poniżej rowka podwzgórzowego oraz struktury dna komory trzeciej (skrzyżowanie wzrokowe, guz popielaty, lejek, ciała suteczkowate). Górną granicą podwzgórza jest skrzyżowanie wzrokowe, natomiast […]