Szukaj
Szukaj

Strefy Rexeda

Spis treści

Kolagen naturalny do picia

Kolagen naturalny do picia

Strefy Rexeda znajdują się w rdzeniu kręgowym i opisują obszary odpowiedzialne za poszczególne funkcje ośrodkowego układu nerwowego.

 

Podział rdzenia kręgowego na strefy

Rexed podzielił istotę szarą rdzenia kręgowego na 10 warstw (stref) i oznaczył je liczbami rzymskimi. Istota szara rdzenia cechuje się układem warstwowym. Podział Rexeda na poszczególne strefy eliminuje pojęcie jąder i słupów (tak często wykorzystywanych przy opisywaniu układu nerwowego i rdzenia kręgowego).

Zgodnie z tym podziałem pierwsze 5 warstw (I-V) wiąże się z funkcjami czuciowymi rdzenia, ponieważ stanowią one pierwotne pola czuciowe rdzenia. Tutaj docierają nerwami czuciowymi impulsy aferentne z receptorów somatycznych i trzewnych. Z kolei pierwotne pole ruchowe znajduje się w warstwie IX Rexeda.

Patronite
Patronite

Strefy Rexeda

W rogach przednich znajdują się warstwy od VII do IX i to tutaj jest największe skupisko neuronów ruchowych. W rogach tylnych opisano strefy od I do VI, z kolei strefa X znajduje się dokoła kanału środkowego rdzenia.

Poszczególne strefy można opisać następująco:

  • I – strefę tę tworzy pęczek krótkich włókien zwany pęczkiem Lissauera. W efekcie jest to pęczek własny rdzenia łączący istotę galaretowatą rdzenia na różnych jego odcinkach;
  • II i III – znajdują się bardziej powierzchownie od poprzedniej i tworzy je istota galaretowata. Składa się z małych komórek z wypustkami pozostającymi w obrębie tej istoty. Strefy II i III spełniają ważną rolę w kontroli przepływu impulsów drogami czuciowymi z receptorów bólowych. W rezultacie strefy te stanowią tak zwany układ bramkujący dla tych impulsów dopływających do rdzenia włóknami korzeni tylnych;
  • IV i V – jądro własne rogu tylnego. To tutaj docierają impulsy czucia bólu i temperatury za pośrednictwem aferentnych nerwów czuciowych. Ciała tych nerwów znajdują się w zwojach rdzeniowych. Wypustki neuronów jądra własnego rogu tylnego biegną po skrzyżowaniu do sznurów przednich i bocznych, tworząc drogę rdzeniowo-wzgórzową przednią oraz boczną;
  • VI – w tej warstwie odbywa się kontrola impulsacji aferentnej pochodzącej głównie z proprioceptorów przez drogę zstępującą z wyższych ośrodków mózgowych, głównie z kory mózgowej drogami piramidowymi;
  • VII – warstwa ta obejmuje neurony wstawkowe typu kojarzeniowego oraz rdzeniowe ośrodki wegetatywne. Dodatkowo uznaje się ją za koordynacyjny ośrodek rdzeniowy;
  • VIII – warstwa ta również zawiera neurony wstawkowe i wpływa na czynności ruchowe poprzez zmianę aktywności gamma-motoneuronów. Ponadto tutaj kończy się droga siatkowato-rdzeniowa i liczne drogi własne rdzenia;
  • IX – pierwotne pole ruchowe rdzenia obejmujące alfa-motoneurony unerwiające mięśnie szkieletowe;
  • X – warstwę ostatnią tworzy istota szara otaczająca kanał rdzeniowy. Omawiając w skrócie, obejmuje ona neurony brzeżne kanału środkowego rdzenia.

Podsumowanie

Podział Rexeda znajduje zastosowanie przede wszystkim w fizjologii człowieka w kontekście omawiania układu nerwowego. Strefy Rexeda wyodrębniono na podobieństwo pól Brodmanna w korze mózgowej.

Bibliografia

  1. Konturek S., Fizjologia człowieka, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2014.


Polecane produkty:
Sklep Spirulina
Sklep Spirulina

Zapisz się do newslettera!

Szukaj
Kategorie wpisów
Centrum Fizjoterapeuty
Sklep Fizjoterapeuty
Bezpłatne konsultacje
Kubek dla Fizjoterapeuty
Oferty pracy

Popularne w zdrowie

Zostań z nami

Polecane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *