RSQ Technologies

Mięsień poprzeczny klatki piersiowej (łac. musculus transversus thoracis) jest płaski, bardzo cienki i posiada trójkątny kształt. Leży do tyłu od mostka i przylegających chrząstek żebrowych. Bardzo często zawiera liczne włókna ścięgniste i posiada wyraźny charakter mięśnia zanikowego. W związku z tym może przyjmować zróżnicowane formy.

 

Topografia

Jak każdy narząd uwsteczniony, mięsień poprzeczny klatki piersiowej jest wybitnie zmienny. Zarówno liczba, jak i stopień rozwoju wiązek bywają różne. Mięsień ten jest silnie asymetryczny, a niekiedy może w ogóle nie występować. Właśnie dlatego jego znaczenie w funkcjonowaniu organizmu nie jest aż tak duże.

Powierzchnia tylna mięśnia kieruje się do opłucnej ściennej prawej i lewej oraz do osierdzia. Nie styka się jednak z wymienionymi błonami surowiczymi bezpośrednio, lecz jest od nich oddzielona powięzią wewnątrzpiersiową.

Ku dołowi mięsień poprzeczny klatki piersiowej łączy się bezpośrednio z mięśniem poprzecznym brzucha. Jedynie górne włókna (funkcjonalnie bez znaczenia) zachowały swój podłużny, pierwotny kierunek.

Zobacz również: Mięśnie klatki piersiowej.

Mięsień poprzeczny klatki piersiowej – budowa

pp:

mięsień rozpoczyna się na:

Sklep Spirulina
  • powierzchni tylnej wyrostka mieczykowatego;
  • części dolnej trzonu mostka.

Włókna większej, dolnej części przebiegają poprzecznie, jako kontynuacja włókien górnej części mięśnia poprzecznego brzucha. Natomiast włókna części górnej kierują się skośnie ku górze i bocznie.

pk:

mięsień kończy się przeważnie pięcioma zębami na granicy chrzęstno-kostnej VI-II żebra.

Górne pasma mijają zwykle dwa międzyżebrza. Wraz z mostkiem, chrząstkami żebrowymi i mięśniami międzyżebrowymi zamyka przestrzeń, w której leżą naczynia piersiowe wewnętrzne.

Czynność mięśnia

Czynność górnych wiązek mięśnia poprzecznego klatki piersiowej jest bardzo nieznaczna. Część dolna, poprzeczna, zmniejsza kąt przyczepu chrząstki żebrowej do mostka, czyli ściąga do dołu chrząstki żebrowe, do których jest przyczepiony. Działa więc wydechowo.

Zobacz również: Ćwiczenia oddechowe w rehabilitacji.

Unaczynienie

Unaczynienie mięśnia poprzecznego klatki piersiowej pochodzi od gałązki tętnicy piersiowej wewnętrznej.

Unerwienie

Unerwienie mięśnia pochodzi od nerwów międzyżebrowych II-VI.

Bibliografia

  1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.
  2. Ignasiak Z., Anatomia układu ruchu, Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2013.
Polecane produkty:
Rehabilitacja Wrocław