Sanatorium

Sanatorium

Sanatorium, zgodnie z definicją, jest zakładem leczniczym przeznaczonym dla pacjentów przewlekle chorych oraz rekonwalescentów. To taki ośrodek, w którym w celach leczniczych wykorzystuje się walory rekreacyjne, przyrodnicze i naturalne. Czym jest sanatorium? Sanatorium jest drugą formą terapii uzdrowiskowej (pierwszą są bowiem szpitale uzdrowiskowe). Znaczna część tych placówek była wykorzystywana na potrzeby profilaktyki chorób zawodowych oraz […]

Reumatologia

Reumatologia

Reumatologia to dział medycyny zajmujący się chorobami reumatycznymi. Obejmuje naukę o przyczynach tych chorób, ich klasyfikacji, rozpoznawaniu, leczeniu (także opiece rehabilitacyjnej pacjentów reumatologicznych) oraz prewencji. Co to jest reumatologia? Reumatologia to nauka o chorobach reumatycznych, czyli chorobach objawiających się dolegliwościami bólowymi i zmianami zapalnymi w obrębie narządu ruchu. To grupa nieurazowych chorób narządu ruchu, objawiających […]

Chirurgia

Chirurgia

Chirurgia to dział medycyny, w którym podstawowym sposobem leczenia jest zabieg operacyjny. Specjalistą tej dziedziny jest lekarz chirurg. Może on mieć wiele specjalności, jednak zawsze jego zadaniem będzie leczenie chirurgiczne (operacyjne). Czym zajmuje się chirurgia? W zależności od specjalności, chirurgia leczy operacyjnie różnego rodzaju choroby, schorzenia czy kontuzje. Wyróżnia się między innymi następujące rodzaje chirurgii: […]