Leki nasenne

Leki nasenne to grupa środków farmaceutycznych działająca depresyjne (czyli hamująco) na ośrodkowy układ nerwowy. Osłabiają stan aktywności organizmu, a w większych dawkach wywołują sen.   Z czego wynikają zaburzenia snu? Zaburzenia snu są współcześnie bardzo popularne u osób w każdej grupie wiekowej, szczególnie często występują jednak u dorosłych i starszych osób. Szacuje się, że ponad […]

Fenotiazyny

Fenotiazyny to grupa organicznych związków chemicznych charakteryzujących się obecnością w cząsteczce potrójnego pierścienia węglowego. Pochodne fenotiazyny są powszechnie stosowane w medycynie jako leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki).   Charakterystyka fenotiazyny Fenotiazyna to związek posiadający trojpierścieniową budowę. Dwa pierścienie benzenu łączą się z atomem siarki i atomem wodoru. Do popularnie stosowanych w medycynie pochodnych omawianego związku należą między […]

Tlenek węgla

Tlenek węgla to nazwa, która może dotyczyć dwóch substancji – czadu, zwanego prawidłowo tlenkiem węgla (II) oraz dwutlenku węgla, zwanego tlenkiem węgla (IV). Znacznie częściej mianem tym określa się jednak czad.   Tlenek węgla (II) Tlenek węgla (II), zwany powszechnie czadem, to bezbarwny i bezwonny gaz o wzorze chemicznym CO. Powstaje w wyniku spalania węgla […]