Siarkowodór

Siarkowodór (sulfan) to nieorganiczny związek siarki i wodoru. Stanowi popularny w chemii gaz o typowym, bardzo drażliwym i odrzucającym zapachu. Mimo że zaliczany jest do gazów toksycznych, jego odpowiednie ilości mogą wykazywać korzystne działanie na organizm człowieka. Związek ten jest także naturalnie produkowany w organizmie człowieka.   Siarkowodór – charakterystyka Siarkowodór jest bezbarwnym gazem o […]

Glikol etylenowy

Glikol etylenowy

Glikol etylenowy to słodki, przezroczysty płyn o zapachu etanolu. Stosuje się go głównie jako płyn chłodniczy, płyn w układach hamulcowych i jako rozpuszczalnik. Zwykle jest dostępny w roztworach 95%. Bywa wypijany jako substytut etanolu, zwykle przez alkoholików z marginesu społecznego. Jak glikol etylenowy wpływa na organizm człowieka? Glikol etylenowy szybko się wchłania, po czym ulega […]

Etanol

Etanol

Etanol (alkohol etylowy) to popularny związek chemiczny będący pochodną etanu, zawierający zamiast jednego atomu wodoru grupę hydroksylową -OH. Stanowi jedną z najdokładniej poznanych substancji w chemii. Etanol – charakterystyka Etanol to jednowodorotlenowy, pierwszorzędowy, nasycony alkohol alifatyczny. Jest bezbarwną cieczą o typowym, rozpoznawalnym zapachu i palącym smaku. Miesza się z wodą i eterem w dowolnych stosunkach, […]