Nitryle

Nitryle to organiczne związki chemiczne zawierające w swojej budowie grupę nitrylową. Stanowią bezbarwną ciecz lub ciało stałe o charakterystycznym zapachu. Są pochodnymi cyjanowodoru, w związku z czym uznaje się je za toksyczne.   Nitryle – charakterystyka Nitryle posiadające w swojej budowie małą liczbę atomów węgla stanowią ciecze o przyjemnym aromacie i bardzo dobrze rozpuszczają się […]

Cyjanki

Cyjanki to sole kwasu cyjanowodorowego zawierające w swojej cząsteczce anion cyjankowy. Cyjanki litowców i berylowców dobrze rozpuszczają się w wodzie. Dodatkowo ulegają reakcjom hydrolizy i wykazują odczyn zasadowy.   Jak cyjanki wpływają na organizm człowieka? Cyjanki zalicza się do związków stwarzających poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Ich pojawienie się w wodzie, nawet w […]