Odma opłucnowa

Odma opłucnowa

Odma opłucnowa to choroba układu oddechowego polegająca na obecności powietrza w jamie opłucnowej. Może pojawić się w każdym wieku, jednak znacznie częściej rozwija się u mężczyzn niż u kobiet. Największym czynnikiem ryzyka jej wystąpienia jest palenie papierosów. Rodzaje odmy opłucnowej Biorąc pod uwagę przyczynę choroby wyróżnia się odmę: samoistną – spowodowaną pęknięciem pęcherza rozedmowego lub […]

Glikokortykoidy

Glikokortykoidy to hormony steroidowe kory nadnerczy. Pełnią w organizmie człowieka ważne funkcje, znalazły również zastosowanie w medycynie.   Charakterystyka glikokortykoidów Zasadnicze hormony glikokortykoidowe to kortyzol i kortykosteron. Wydzielane do krwi wiążą się z białkami osocza. Kortyzol wiąże się z białkiem należącym do frakcji alfa-globulin, czyli transkortyną. Tylko niewielki procent kortyzolu i kortykosteronu krąży we krwi […]