Niewydolność serca

Niewydolność serca to stan, w którym narząd ten jest niezdolny do odpowiedniej perfuzji metabolizujących tkanek. Może dotyczyć osobno lewej lub prawej komory, a także obu komór jednocześnie.   Przyczyny Każda choroba serca może prowadzić do niewydolności. Najczęstszymi przyczynami są: choroba niedokrwienna serca – należy pamiętać, że zawał prawokomorowy powoduje izolowaną niewydolność prawokomorową, wymagającą innego postępowania […]

Neuroakantocytoza

Neuroakantocytoza to pląsawica uwarunkowana genetycznie, dziedziczona autosomalnie recesywnie. Początek choroby może nastąpić w szerokim przedziale wiekowym, jednak najczęściej występuje około 35. roku życia.   Czym są pląsawice? Pląsawice to grupa chorób objawiających się przede wszystkim ruchami mimowolnymi o charakterze tanecznym z różnym stopniem nasilenia. Ruchy te niekiedy ograniczają lub uniemożliwiają choremu funkcjonowanie. Do najpopularniejszych pląsawic […]