Pień mózgu

Pień mózgu jest strukturą należącą do ośrodkowego układu nerwowego i obejmującą twory znajdujące się na podstawie czaszki. To jeden z najważniejszych elementów całego ustroju ludzkiego, ponieważ umożliwia wykonywanie czynności życiowych, takich jak oddychanie czy jedzenie.   Pień mózgu – budowa W skład pnia mózgu wchodzą: rdzeń przedłużony; most; śródmózgowie. Rdzeń przedłużony Rdzeń przedłużony posiada kształt […]

Mięśnie dna miednicy

Mięśnie dna miednicy stanowią niezwykle ważną grupę mięśniową, jednak często pomijaną podczas wykonywania ćwiczeń. Niesłusznie, ponieważ to dzięki nim między innymi funkcjonuje układ moczowy i płciowy. Potocznie mięśnie te zwane są mięśniami Kegla.   Mięśnie dna miednicy Mięśnie dna miednicy to kilka różnych mięśni stanowiących podporę dla narządów wewnętrznych. Wśród nich znajdują się: mięsień dźwigacz […]

Zwyrodnienie plamki żółtej

Zwyrodnienie plamki żółtej (w skrócie AMD) dotyczy w znacznym stopniu osób starszych, przy czym najczęściej rozwija się w krajach wysoko rozwiniętych. Właśnie dlatego schorzenie to zaliczono do grupy chorób cywilizacyjnych.   Zwyrodnienie plamki żółtej – postacie choroby Wyróżnia się 2 postacie zwyrodnienia plamki żółtej: suchą – występuje znacznie częściej, ponieważ aż u 90% chorych. Obejmuje […]

Retinopatia cukrzycowa

Retinopatia cukrzycowa stanowi dość częste powikłanie cukrzycy, ponieważ rozwija się w większości przypadków długo trwającej choroby niezależnie od jej typu. Może prowadzić nawet do utraty wzroku.   Retinopatia cukrzycowa – charakterystyka Naturalny rozwój retinopatii cukrzycowej obejmuje 2 główne stadia: Stadium retinopatii cukrzycowej nieproliferacyjncj (RCN), w tym wyróżnia się prostą i przedproliferacyjną. Stadium retinopatii proliferacyjnej (RCP). […]