Układ limbiczny

Układ limbiczny (zwany także brzeżnym) należy do ośrodkowego układu nerwowego, a dokładniej do kresomózgowia. Wcześniej określało się, że obejmuje węchomózgowie, było to jednak błędne stwierdzenie. Obejmuje struktury znajdujące się na brzegu rąbka półkul mózgowych w miejscu zetknięcia tych półkul z pniem mózgu.   Budowa Układ limbiczny obejmuje zarówno struktury korowe, jak i podkorowe. Do korowych […]

Śpiączka

Śpiączka to patologiczny stan utraty świadomości. Może wynikać z przyczyn metabolicznych (pozamózgowych) lub strukturalnych (pierwotne uszkodzenie mózgu).   Zaburzenia świadomości Wyróżnia się zaburzenia jakościowe i ilościowe świadomości. Do pierwszej grupy zalicza się 4 stany: pomroczny – z typowymi zaburzeniami orientacji w czasie i przestrzeni, czemu mogą towarzyszyć zaburzenia pamięci; majaczeniowy – występują omamy i złudzenia, […]

Chityna

Chityna stanowi jeden z najpowszechniej występujących w przyrodzie polisacharydów. Znana jest przede wszystkim ze swoich właściwości budolcowych, dzięki czemu obecna jest w większości szkieletów zewnętrznych stawonogów. Nie rozpuszcza się w wodzie i stanowi drugi pod względem dostępności polisacharyd w przyrodzie.   Chityna – źródła Chityna w dużej ilości znajduje się w pancerzach owadów (np. pszczoła […]