Patogen

Patogen wirus ebola

Patogen to czynnik chorobotwórczy, który podczas kontaktu z ustrojem człowieka powoduje negatywne konsekwencje. Patogen – co to jest? Do grupy patogenów zaliczamy wszelkie ciała obce, drobnoustroje i inne cząstki wywołujące daną chorobę u określonych organizmów. Patogeny dzieli się przede wszystkim ze względu na ich zdolność do życia. Wyróżniamy wówczas patogeny: ożywione – zdolne do samodzielnego […]

Homeostaza

Homeostaza określa zdolność do zachowania stałego środowiska wewnętrznego pomimo zmieniającego się środowiska zewnętrznego. Stanowi właściwość organizmu ssaków. W efekcie brak homeostazy wiąże się ze śmiercią.   Homeostaza – podstawy fizjologiczne Ze środowiska zewnętrznego działa na organizm człowieka wiele czynników: fizycznych, jak np. wzrost lub obniżenie temperatury otoczenia, promieniowanie cieplne; chemicznych – jony nieorganiczne zawarte w […]

Glikogen

Glikogen stanowi materiał zapasowy mięśni szkieletowych człowieka (i wszystkich ssaków). Jest polisacharydem zbudowanym z cząsteczek glukozy.   Powstawanie Glikogen powstaje: w wyniku kondensacji wchłoniętej w jelitach glukozy; z glukozy resyntetyzowanej z krążącego we krwi kwasu mlekowego (jednak w znacznie mniejszym stopniu). Do jego syntezy dochodzi głównie na drodze przemian tlenowych glukozy, jednak w sytuacjach silnie […]

Menstruacja

Menstruacja

Menstruacja (miesiączka, okres) stanowi pierwszą fazę cyklu miesiączkowego. Przypada na 1-5 dzień tego cyklu i manifestuje się krwawieniem z dróg rodnych. Fazy cyklu miesiączkowego Wyróżnia się 4 podstawowe etapy cyklu miesiączkowego i są to fazy: krwawienia (menstruacja) – opisana szczegółowo poniżej; folikularna – 6-13 dzień cyklu; owulacji – 14 dzień cyklu; lutealna – 15-28 dzień […]