Waskularyzacja

Waskularyzacja

Waskularyzacja jest pojęciem często występującym w świecie kulturystyki oraz sportów, głównie siłowych. Zna ją każdy, komu zależy na uzyskaniu dużej masy mięśniowej przy minimalnym poziomie tkanki tłuszczowej. Waskularyzacja odnosi się zatem do maksymalnego uwidocznienia żył, któremu towarzyszy właśnie niski poziom tkanki tłuszczowej. Przyczyny waskularyzacji Zjawisko to może występować fizjologicznie u niektórych osób, u których sieci […]

Protokół Alfredsona

Protokół Alfredsona

Protokół Alfredsona stanowi zestaw ćwiczeń stosowany w przypadku przeciążenia ścięgna Achillesa. Cieszy się on sporą popularnością i efektywnością, dlatego coraz częściej ujmuje się go w programie rehabilitacji. Bazuje na ekscentrycznym obciążaniu ścięgna Achillesa. Ścięgno Achillesa Ścięgno piętowe nie jest pokryte pochewką ścięgnistą, lecz cienką warstwą tkanki włóknistej, która tworzy ościęgno. Szerokość ścięgna waha się od […]

Atrofia

Atrofia jest pojęciem odnoszącym się do zaniku tkanek, czyli stopniowego zmniejszania ich objętości. Może dotyczyć różnych narządów, istnieje także wiele przyczyn.   Atrofia – przyczyny Wyróżnia się atrofię patologiczną oraz fizjologiczną. Do najczęstszych przyczyn dolegliwości zalicza się: długotrwały stan unieruchomienia np. w wyniku zastosowania opatrunku gipsowego na kończynę po jej złamaniu. W efekcie dochodzi do […]

Zerwanie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego

Zerwanie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego

Zerwanie ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego często towarzyszy uszkodzeniom stożka rotatorów, przy czym przyczyną tego stanu jest zwykle jednorazowy uraz. Dolegliwość wymaga kompleksowej rehabilitacji, jednak rokowania są dobre. Mięsień nadgrzebieniowy Wypełnia on dół nadgrzebieniowy łopatki i przyczepia się do bliższego końca kości ramiennej. Wraz z mięśniem podgrzebieniowym, mięśniem obłym mniejszym i mięśniem podłopatkowym wchodzi w skład stożka […]

Zapalenie błony śluzowej żołądka

Zapalenie błony śluzowej żołądka

Zapalenie błony śluzowej żołądka nie zalicza się do odrębnych jednostek chorobowych, ponieważ pod tym pojęciem rozumie się wszystkie patologie błony śluzowej tego narządu, czyli takie: w których istotnie występują zmiany zapalne podczas badania histopatologicznego; w których dochodzi jedynie do uszkodzenia błony śluzowej żołądka. Przyczyny Jedną z głównych przyczyn zapalenia błony śluzowej żołądka jest zakażenie bakterią […]