Mięsień prostownik krótki kciuka (łac. musculus extensor pollicis brevis) należy do mięśni warstwy głębokiej grupy tylnej mięśni przedramienia. Zlokalizowany jest po stronie łokciowej od mięśnia odwodziciela długiego kciuka.

 

Mięsień prostownik krótki kciuka – budowa

Mięsień prostownik krótki kciuka rozpoczyna się na błonie międzykostnej oraz tylnej powierzchni kości promieniowej. Przebiega wzdłuż mięśnia odwodziciela długiego kciuka i wspólnie z nim pokrywa ścięgna obu mięśni prostowników promieniowych nadgarstka. Następnie przechodzi przez pierwszy przedział troczka prostowników. Słabe ścięgno mięśnia prostownika krótkiego kciuka zdąża dalej na grzbiet ręki, po czym kończy się na podstawie bliższego paliczka kciuka.

Sklep Spirulina

Przyczepy

Przyczepy mięśnia prostownika krótkiego kciuka można zatem zapisać w skrócie:

  • przyczep początkowy (pp) – błona międzykostna, tylna powierzchnia kości promieniowej;
  • przyczep końcowy (pk) – podstawa bliższego paliczka kciuka.

Ciekawostką jest, że mięsień prostownik krótki kciuka często jest całkowicie zrośnięty z mięśniem odwodzicielem długim kciuka.

Czynność

Omawiany mięsień odpowiada za prostowanie kciuka w stawie śródręczno-paliczkowym. Dodatkowo jest odwodzicielem zarówno kciuka, jak i ręki.

Unerwienie

Unerwienie mięśnia prostownika krótkiego kciuka pochodzi od gałęzi głębokiej nerwu promieniowego.

Unaczynienie

Unaczynienie mięsień ten zawdzięcza tętnicy międzykostnej tylnej.

Bibliografia

  1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
Polecane produkty:
Rehabilitacja Wrocław