Lidokaina

Lidokaina

Lidokaina jest środkiem miejscowo znieczulającym i przeciwarytmicznym o budowie amidowej. Hamuje powstawanie i przewodzenie bodźców we włóknach nerwowych i układzie przewodzącym serca. Ponadto blokuje kanały sodowe błon komórek nerwowych. Jak działają leki znieczulające miejscowo? Bodźce bólowe przenoszone są za pomocą neuronów czuciowych (sensorycznych) do ośrodkowego układu nerwowego. Dzieje się to na skutek depolaryzacji błony komórkowej […]

Glutaminian

Kwas glutaminowy

Glutaminian jest anionem karboksylowym kwasu glutaminowego – organicznego związku chemicznego z grupy aminokwasów, o charakterze kwasowym. W organizmie człowieka odpowiada przede wszystkim za przekazywanie sygnałów nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym. Zmodyfikowany kwas glutaminowy znajduje zastosowanie w przemyśle gastronomicznym. Glutaminian w organizmie człowieka Glutaminian powstaje w wyniku redukcyjnej aminacji produktu pośredniego cyklu Krebsa alfa-ketoglutaranu w cytoplazmie. […]