Hiperfagia

Hiperfagia

Hiperfagia to inaczej nadmierne łaknienie, zaburzenie charakteryzujące się gwałtownym pochłanianiem bardzo dużych ilości pożywienia oraz równoczesną niemożnością przerwania napadu żarłoczności. Wbrew obiegowym opiniom hiperfagia nie jest tożsama z bulimią nerwową. W hiperfagii nie występują bowiem działania kompensacyjne po napadzie głodu (np. wywoływanie wymiotów, nadmierne ćwiczenia fizyczne, zażywanie środków przeczyszczających). Z czego wynika hiperfagia? Hiperfagia zawsze […]