Koenzym Q10

Koenzym Q10

Koenzym Q10 to związek organiczny pochodzenia niebiałkowego, niezbędny do sprawnego działania niektórych enzymów. Stanowi lipofilny antyoksydant obecny we wszystkich tkankach i komórkach organizmu człowieka. Co to jest koenzym Q10? Koenzym Q10 to cząsteczka zbudowana z pierścienia benzochinonowego i dziesięciu jednostek izoprenoidowych w bocznym łańcuchu poliprenylowym. Jest związkiem naturalnie występującym w organizmie człowieka, jednak jego synteza […]

Aceton

Aceton (znany także jako propanon, dimetyloketon czy keton dimetylowy) to najprostszy keton alifatyczny. Stanowi lotną ciecz o ostrym, rozpoznawalnym zapachu. Znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle. Charakterystyka acetonu Aceton to bezbarwna, łatwopalna ciecz o silnym, charakterystycznym zapachu. Miesza się w każdym stosunku z wodą, alkoholem etylowym i eterem dietylowym oraz z wieloma innymi rozpuszczalnikami organicznymi. Jednocześnie […]