Hiperkaliemia

Hiperkaliemia to zwiększenie stężenia potasu w surowicy krwi powyżej 5,5 mmol/l. W medycynie wyróżnia się 2 postacie tego schorzenia: hiperkaliemię mocznicową i hiperkaliemię niemocznicową.   Potas w organizmie człowieka Potas jest jednym z najważniejszych jonów w homeostazie organizmu. Ze 100 mmol potasu (pula, którą każdego dnia człowiek dostarcza do organizmu wraz z pokarmem) około 90% […]

Mięsień dłoniowy krótki

Mięsień dłoniowy krótki (łac. musculus palmaris brevis) należy do mięśni kłębu palca małego. To mięsień skórny zlokalizowany w obrębie bogatej podściółki tłuszczowej.   Mięsień dłoniowy krótki – budowa Omawiany mięsień rozpoczyna się na brzegu łokciowym rozcięgna dłoniowego oraz na troczku zginaczy. Następnie po bardzo krótkim przebiegu kończy się w skórze na brzegu łokciowym ręki. Przyczepy […]

Oko

Oko budowa

Oko jest narządem zmysłu odpowiedzialnym za widzenie przedmiotów, kształtów i kolorów. Gałka oczna otoczona tłuszczem, powięziami i mięśniami spoczywa w przedniej części oczodołu. Jest silnie unerwiona i unaczyniona. Oko – budowa anatomiczna Ścianę gałki ocznej tworzą 3 koncentryczne błony: zewnętrzna – błona włóknista; środkowa – błona naczyniowa; wewnętrzna – siatkówka. Gałka oczna zawiera 3 przestrzenie: […]