Nerwy podłopatkowe

Nerwy podłopatkowe (nn. subscapulares) występują zwykle w liczbie dwóch: nerw podłopatkowy górny (n. subscapularis superior); nerw podłopatkowy dolny (n. subscapularis inferior). Może jednak ich być znacznie więcej. Najczęściej odchodzą one od pęczka tylnego splotu ramiennego lub od części tylnych pnia górnego (C5, C6), a niekiedy także i środkowego (C7).   Lokalizacja Nerwy podłopatkowe biegną ku […]

Gastroskopia

Gastroskopia

Gastroskopia należy do badań diagnostycznych pozwalających na dokładną ocenę górnego odcinka przewodu pokarmowego. Polega na oglądaniu przełyku, żołądka i opuszki dwunastnicy pod względem wyglądu błony śluzowej, soku żołądkowego czy elastyczności ścian. Czym jest gastroskopia? Gastroskopia jest badaniem, które wykorzystuje endoskop o średnicy około 9 mm celem oględzin lub postępowania leczniczego w obrębie górnych dróg pokarmowych. […]

Mięśnie zębate tylne

Mięśnie zębate tylne (łac. musculi serrati posteriores) należą do mięśni kolcowo-żebrowych. Są niewielkie, czworokątne i bardzo cienkie. Ponadto są słabo rozwinięte u człowieka, ponieważ wykazują charakter szczątkowy.   Mięśnie zębate tylne – podział W anatomii wyróżniamy: mięsień zębaty tylny dolny (musculus serratus posterior inferior); mięsień zębaty tylny górny (musculus serratus posterior superior). Oba mięśnie zębate […]