Metoda Karskiego

Metoda Karskiego

Metoda Karskiego dotyczy skolioz idiopatycznych. Twórcą jest Tomasz Karski – lekarz pracujący w Klinice Chirurgii Dziecięcej, który uważa, że tak zwany zespół przykurczy jest główną przyczyną ich powstawania. Metoda Karskiego – założenia Karski wyróżnił cztery najczęściej obecne przykurcze w tych zespołach: przykurcz przywiedzeniowy – najczęściej w lewym stawie biodrowym; przykurcz odwiedzeniowy – zwykle w prawym […]

Metoda Majocha

Metoda Majocha

Metoda Majocha początkowo wykorzystywana była wyłącznie do leczenia bocznych skrzywień kręgosłupa. Z czasem po zmodyfikowaniu niektórych ćwiczeń stała się ona popularna przy leczeniu choroby Scheuermanna. Twórcą był Stanisław Majoch. Metoda powstała na przełomie lat 50. i 60. XX wieku w Konstancinie. Metoda Majocha – założenia Zdaniem twórcy, najważniejsze w zatrzymaniu progresji skrzywienia są: nauka nawyku […]