Neuralgia międzyżebrowa

Neuralgia międzyżebrowa

Neuralgia międzyżebrowa jest stanem związanym z uszkodzeniem nerwu. Towarzyszą temu charakterystyczne objawy, w związku z czym dolegliwość zwykle zostaje szybko rozpoznana. Może występować jednostronnie lub obustronnie. Neuralgia zwana jest inaczej nerwobólem – termin też użyto po raz pierwszy w 1921 roku przez Harrisa. Opisał on ten termin jako związany z uszkodzeniem nerwu obwodowego przenoszącego bodźce […]

Nerwy rdzeniowe – budowa, podział

Nerwy rdzeniowe - budowa, podział

Nerwy rdzeniowe wychodzą z rdzenia kręgowego. Niekiedy ich liczba jest większa, ponieważ może być obecna dodatkowa para nerwów guzicznych. Dzieli się je (podobnie jak kręgi) na: 8 par nerwów szyjnych C1-C8; 12 par nerwów piersiowych Th1-Th12; 5 par nerwów lędźwiowych L1-L5; 5 par nerwów krzyżowych S1-S5; 1 parę nerwów guzicznych. Nerwy rdzeniowe opuszczają rdzeń kręgowy […]

Diatermia – metodyka zabiegów

Diatermia - metodyka zabiegów

Diatermia jest metodą fizykalną wykorzystującą pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości w celach leczniczych. Istota działania terapeutycznego polega na wytwarzaniu w tkankach ciepła. Sama nazwa „diatermia” odnosi się do głębokiego przegrzania. W zależności od wielkości fali odpowiadającej danej częstotliwości drgań elektromagnetycznych wyróżnia się diatermię krótkofalową oraz mikrofalową. Diatermia – metodyka zabiegów Przed rozpoczęciem zabiegu zawsze należy przeprowadzić […]

Mikroamperowa stymulacja neuromięśniowa MENS

Mikroamperowa stymulacja neuromięśniowa MENS jest dziedziną elektroterapii, w której wartość natężenia określa się w mikroamperach. Terapia ta wykorzystuje prąd poniżej ludzkiego progu czucia, w związku z czym nie jest odczuwalna przez pacjenta.   Mikroamperowa stymulacja neuromięśniowa MENS – charakterystyka MENS powoduje zniesienie bólu ostrego i przewlekłego, przyspiesza regenerację uszkodzonych tkanek oraz skraca czas leczenia ran […]