Mięsień dłoniowy krótki (łac. musculus palmaris brevis) należy do mięśni kłębu palca małego. To mięsień skórny zlokalizowany w obrębie bogatej podściółki tłuszczowej.

 

Mięsień dłoniowy krótki – budowa

Omawiany mięsień rozpoczyna się na brzegu łokciowym rozcięgna dłoniowego oraz na troczku zginaczy. Następnie po bardzo krótkim przebiegu kończy się w skórze na brzegu łokciowym ręki. Przyczepy można zatem zapisać w skrócie następująco:

Sklep Spirulina
  • przyczep początkowy (pp) – troczek zginaczy, brzeg łokciowy rozcięgna dłoniowego;
  • przyczep końcowy (pk) – skóra brzegu łokciowego ręki.

Warto wiedzieć, że mięsień dłoniowy krótki jest mięśniem szczątkowym. U wielu ludzi nie występuje.

Czynność

Podczas silnego skurczu mięsień dłoniowy krótki może wywołać zmarszczki na brzegu łokciowym dłoni. Nie posiada on jednak większego znaczenia w czynności ręki. Uznaje się, że wraz ze skórą stanowi ochronę dla tętnicy łokciowej i żył jej towarzyszących oraz dla nerwu łokciowego. Wspomniane naczynia i nerw biegną bowiem tuż pod skupieniem tłuszczu w tej okolicy i pod omawianym mięśniem.

Unaczynienie

Unaczynienie mięśnia dłoniowego krótkiego pochodzi od tętnicy łokciowej.

Unerwienie

Unerwienie mięśnia pochodzi od gałęzi powierzchownej nerwu łokciowego.

Zobacz również: Mięśnie zginacze kończyny górnej.

Bibliografia

  1. Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka, Tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.
Rehabilitacja Wrocław