Zespół Dejerine’a-Roussy’ego

Wzgórze (łac. thalamus)

Zespół Dejerine’a-Roussy’ego (inaczej zespół wzgórzowy, zespół talamiczny) to zespół neurologiczny powstały wskutek procesów chorobowych uszkadzających struktury wzgórza. Stanowi najczęstszą przyczynę uszkodzenia wzgórza. Po raz pierwszy zjawisko opisano w roku 1906, a jego nazwa pochodzi od nazwisk dwóch badaczy. Za co odpowiada wzgórze? Wzgórze stanowi największe skupisko istoty szarej międzymózgowia. Jego główną funkcją jest integracja wszystkich […]