Logofobia

Logofobia

Logofobia to lęk przed wypowiadaniem się oraz nawiązywaniem kontaktów społecznych. Objawia się unikaniem w relacjach społecznych nawiązywania kontaktów werbalnych – dialogu, wypowiedzi, inicjowania rozmowy. Bardzo często towarzyszy zaburzeniom płynności mowy. W literaturze naukowej i medycznej logofobię łączy się z problematyką lęku społecznego. Przyczyny logofobii Nie wyjaśniono dokładnych przyczyn i etiologii logofobii. Jak w przypadku większości […]

Bradykinina

Bradykinina

Bradykinina to peptyd zbudowany z 9 reszt aminokwasowych. Jest jednocześnie hormonem tkankowym z rodziny kinin. Pełni w organizmie człowieka bardzo ważne funkcje, a bez jego odpowiedniej ilości niemożliwe byłoby istnienie. W ludzkim ciele bradykinina występuje powszechnie w osoczu krwi i w większości tkanek. Fizjologia bradykininy Bradykinina powstaje w organizmie człowieka wskutek działania proteaz, które fizjologicznie […]

Paraliż

Paraliż

Paraliż (łac. plegia) (inaczej porażenie) to stan charakteryzujący się całkowitą niemożnością wykonywania ruchów. Przyczyną zjawiska jest brak dopływu bodźców nerwowych do mięśni. Nie należy mylić tego pojęcia z niedowładem rozumianym jako ograniczenie zakresu ruchomości lub zmniejszenie siły mięśniowej, wskutek czego ruchy stają się nieprecyzyjny czy niezgrabne. Przyczyny paraliżu Omawiając przyczyny paraliżu należy wyróżnić także jego […]