Koordynacja

Koordynacja

Koordynacja jest pojęciem dość złożonym. Wykorzystuje się je przede wszystkim w sporcie i medycynie, jednak ma zastosowanie w każdej innej dziedzinie życia. Warunkuje sprawność całego organizmu i wpływa na możliwość wykonywania zarówno podstawowych czynności dnia codziennego, jak i złożonych ruchów potrzebnych podczas aktywności fizycznej. Czym jest koordynacja? Koordynacyjne zdolności motoryczne określa się jako właściwości psychomotoryczne […]