Kurs Rehabilitacja w sporcie – opinie i recenzje

Kurs Rehabilitacja w sporcie

„Rehabilitacja w sporcie” to kurs prowadzony jednocześnie przez lekarza i fizjoterapeutę. Dwa pierwsze moduły prowadzone są w wersji online i mają na celu przybliżenie anatomii i fizjologii narządu ruchu, częstych problemów w sporcie oraz teorii prawidłowego wykonywania treningu i dobierania aktywności. Natomiast moduł trzeci skupia się na praktyce i trwa 2 dni. To właśnie trzeci […]