Rehabilitacja ambulatoryjna

Rehabilitacja ambulatoryjna

Rehabilitacja ambulatoryjna to różnego rodzaju formy udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Aby móc zapisać się na taką rehabilitację konieczne jest uzyskanie skierowania. W tym celu należy udać się do konkretnego lekarza. Skierowanie na rehabilitację ambulatoryjną Skierowanie na omawianą rehabilitację musi zawierać dane pacjenta takie jak: PESEL; miejsce zamieszkania; imię i nazwisko; […]