Neuroleptyki

Neuroleptyki

Neuroleptyki (inne nazwy to leki przeciwpsychotyczne, leki neuroleptyczne) to środki przeciwpsychotyczne bardzo popularne w leczeniu wielu zaburzeń natury psychicznej. Stosuje się je przede wszystkim do eliminacji objawów psychoz, w tym schizofrenii. Co to są neuroleptyki? Neuroleptyki to obszerna grupa leków oddziałujących na psychikę pacjenta. Ze względu na budowę chemiczną wyróżnia się różne grupy neuroleptyków, w […]