Kortykosteroidy

Kortykosteroidy (zwane także glikokortykosteroidami czy glikokortykoidami) to hormony steroidowe syntezowane przez korę nadnerczy. Są bardzo popularne w medycynie, gdzie wchodzą w skład leków sterydowych. Główne kortykosteroidy w organizmie człowieka to kortyzol i kortykosteron.   Synteza Hormony steroidowe są syntezowane głównie przez warstwę pasmowatą kory nadnerczy z cholesterolu. Cały proces jest z kolei regulowany przez oś […]

Ślina

Ślina stanowi wydzielinę gruczołów błony śluzowej jamy ustnej, zwanych śliniankami. Pełni ważne funkcje, ponieważ umożliwia formowanie kęsów, połykanie oraz wstępne trawienie składników pokarmowych. W przypadku niektórych chorób synteza i wydzielanie śliny zostają upośledzone, co znacznie obniża poziom życia chorego. Przykładem może być zespół Sjogrena.   Skład chemiczny W zależności od składu, ślina może być przejrzysta lub […]

Histamina

Histamina

Histamina jest biogenną aminą o działaniu plejotropowym. Uwalniają ją niektóre komórki organizmu pod wpływem pewnych czynników, przeważnie alergenów. Histaminę zalicza się także do hormonów tkankowych. Histamina – synteza Do produkcji tego hormonu tkankowego dochodzi na drodze dekarboksylacji aminokwasu histydyny. Wymienioną reakcję katalizuje enzym o nazwie dekarboksylaza L-aminokwasów aromatycznych. Można zatem podsumować, że substancję zalicza się […]