Krioglobuliny

Krioglobuliny to immunoglobuliny lub kompleksy zawierające immunoglobuliny, które w niskiej temperaturze spontanicznie zmieniają się, tworzą żele, po czym ulegają rozpuszczeniu przy ogrzaniu. Ich obecność w organizmie człowieka prowadzi do krioglobulinemii.   Typy krioglobulin Wyróżnia się następujące typy krioglobulin: I – monoklonalne, najczęściej klasy M; II – monoklonalne klasy M reagujące z poliklonalną immunoglobuliną klasy G. […]

AIDS

AIDS (ang. acquired immunodeficiency syndrome) to nie odrębna jednostka chorobowa, lecz zespół różnych schorzeń rozwijających się w przebiegu zakażenia wirusem HIV. Innymi słowy jest to zespół nabytego upośledzenia odporności.   Przyczyny Przyczyną AIDS jest zakażenie wirusem HIV, do czego może dojść na drodze: stosunku płciowego (każdego rodzaju); kontaktu z zakażoną krwią; podczas ciąży, porodu lub […]

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA to autoprzeciwciała reagujące z antygenami jądra komórkowego, z których część poddaje się ekstrakcji.   Zastosowanie kliniczne Obecność ANA ma duże znaczenie w przebiegu chorób reumatycznych, w związku z czym w przypadku podejrzenia wielu jednostek chorobowych dokonuje się oceny obecności tych przeciwciał. Częstość ich występowania w zależności od poszczególnych chorób prezentuje się następująco: […]