Choroby układu oddechowego – fizjoterapia

Choroby układu oddechowego - fizjoterapia

Choroby układu oddechowego mają zazwyczaj podłoże infekcyjne, nowotworowe lub zawodowe. Niezależnie od schorzenia, celem rehabilitacji oddechowej są: zmniejszanie nasilenia objawów chorobowych; zwiększanie wydolności fizycznej i ogólnej sprawności chorego; poprawa samooceny, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa i zmniejszanie negatywnych stanów emocjonalnych; zmniejszenie liczby wizyt lekarskich; zmniejszanie częstotliwości występowania zaostrzeń; nauka samokontroli. Choroby układu oddechowego – fizjoterapia Rehabilitacja chorób […]