Dieta w ciąży – jak wpływa na słuch dziecka?

Dieta w ciąży - jak wpływa na słuch dziecka?

Dieta w ciąży to bardzo ważna kwestia, szczególnie jeżeli chodzi o rozwój płodu. Badania wykazują, że głuchotę stwierdza się u co piątego dziecka na tysiąc narodzonych. Uszkodzenie zmysłu słuchu może mieć podłoże genetyczne, jednak za rozwój narządów słuchu odpowiedzialna jest dieta. Najczęściej do głuchoty dochodzi jeszcze w fazie życia płodowego. Przyczyny głuchoty Najczęstszą przyczyną głuchoty […]