Kość skokowa – budowa

Kość skokowa

Kość skokowa (łac. talus) zajmuje górną i środkową część stępu. Od dołu spoczywa na kości piętowej, od góry – unosi na sobie kość piszczelową, do przodu sąsiaduje z kością łódkowatą. Jest połączona stawowo po obu stronach z kostkami kości podudzia. Zobacz również: stopa – stawy, więzadła, mięśnie Kość skokowa – budowa Kość skokowa jest drugą z kolei […]