Trzykolumnowy podział kręgosłupa wg Denisa

Trzykolumnowy podział kręgosłupa wg Denisa (kolumny kręgosłupa) został zaproponowany przez Denisa w 1983 roku i wyróżnia kolumnę przednią, środkową oraz tylną. Wcześniej funkcjonował podział dwukolumnowy.   Dwukolumnowy podział kręgosłupa wg Holdswortha Podział na dwie kolumny powstał w 1963 roku i opierał się na doświadczeniach klinicznych. Wyróżniał on dwie kolumny: Przednią – zawierającą trzony kręgów, krążek […]