Więzadło poboczne piszczelowe (MCL)

Więzadło poboczne piszczelowe (MCL) to spłaszczone i szerokie więzadło znajdujące się w okolicy stawu kolanowego. Stosunkowo często ulega kontuzjom, z tego względu możliwości rehabilitacji i leczenia zostały tutaj bardzo dobrze poznane.   Jak przebiega więzadło poboczne piszczelowe? Więzadło poboczne piszczelowe biegnie od nadkłykcia przyśrodkowego kości