Uszkodzenie pierścienia rotatorów

Uszkodzenie pierścienia rotatorów W skład pierścienia (stożka) rotatorów wchodzą mięśnie: nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obły mniejszy, podłopatkowy. Do ich funkcji należy odwodzenie oraz ruchy rotacyjne w stawie ramiennym. Do uszkodzenia pierścienia rotatorów dochodzi na skutek sumujących się mikrourazów i przeciążeń. W rezultacie dochodzi do niedokrwienia obwodowego odcinka