Krtań

Krtań (larynx) stanowi górny odcinek dolnych dróg oddechowych o długości około 4-6 cm, wykształcony w narząd głosowy. Lokalizacja krtani Krtań jest nieparzystym narządem umiejscowionym symetrycznie – zajmuje środkową i przednią część szyi. Ma kształt trójkątnej piramidy, której podstawa kieruje się ku górze, a wierzchołek ku