Przeciwciała przeciwjądrowe ANA

Przeciwciała przeciwjądrowe ANA to autoprzeciwciała reagujące z antygenami jądra komórkowego, z których część poddaje się ekstrakcji.   Zastosowanie kliniczne Obecność ANA ma duże znaczenie w przebiegu chorób reumatycznych, w związku z czym w przypadku podejrzenia wielu jednostek chorobowych dokonuje się oceny obecności tych przeciwciał. Częstość ich występowania w zależności od poszczególnych chorób prezentuje się następująco: […]