Biologia medyczna

//Biologia medyczna

Katabolizm

Katabolizm (dysymilacja) - reakcje metaboliczne, podczas których dochodzi do rozpadu związków chemicznych z wydzieleniem energii. Energia ta częściowo jest wiązana i magazynowana w wysokoenergetycznych związkach fosforanowych. Produkty pochodzące z przemian katabolicznych wydalane są z organizmu. Końcowe produkty katabolizmu to dwutlenek węgla (CO2) i woda (H2O).

Autor: | 2015-06-24T19:43:49+00:00 08 Luty, 2012|Kategorie: Biologia medyczna, Fizjologia, Fizjologia stosowana|Tagi: , |0 komentarzy

Apoptoza

Apoptoza zaprogramowana (genetycznie) śmierć komórki. Występuje podczas: 1. Rozwoju 2. Starzenia się 3. Mechanizmu homeostazy, utrzymania populacji komórek w tkance 4. Mechanizmu obronnego (reakcja immunologiczna, komórki zniszczone procesem chorobowym lub innymi szkodliwymi czynnikami). Pojawia się szybko, a także w określonym przedziale czasowym - okres embrionalny

Autor: | 2014-09-06T11:46:08+00:00 08 Luty, 2012|Kategorie: Biologia medyczna|Tagi: , , |0 komentarzy