Biologia medyczna

Strona główna/Fizjoterapia/Biologia medyczna

Transkrypcja

Transkrypcja to enzymatyczny proces katalizowany przez polimerazę RNA. Jest procesem, w którym jedna nić DNA służy jako matryca do syntezy komplementarnego RNA. Co to jest transkrypcja? Łańcuchy podwójnej helisy DNA nie tylko replikują się, ale także stanowią matrycę, na której układają się komplementarne zasady dla

Apoptoza

Apoptoza to zaprogramowana śmierć komórki (genetycznie). Pojawia się szybko, a także w określonym przedziale czasowym - okres embrionalny i okołonarodzeniowy - wtedy dochodzi do masowego obumierania komórek nerwowych. Od 40 do 80% nowopowstałych, wytworzonych neuronów (nadprodukcja w układzie nerwowym) ulega obumieraniu. Uruchomiany zostaje program samozabijania,

Ubezpieczenia dla Fizjoterapeuty


Pracuj spokojnie i bądź chroniony!


Sprawdź


Informacja o dystrybutorze ubezpieczeń