Antygen

Antygen

Antygen to substancja, której obecność w organizmie powoduje powstawanie przeciwciał. Stanowi makrocząsteczkową strukturę (zazwyczaj glikoproteinę), która jest rozpoznawana przez limfocyty indukujące odpowiedź obronną ustroju. W medycynie wyróżnia się antygeny własne i obce. Rozpoznawanie antygenu Liczba antygenów rozpoznawanych przez limfocyty jest niezwykle duża. Zdolność do rozpoznawania antygenów jest wrodzona i rozwija się bez ekspozycji na antygeny. […]